video corpo

Glazed aluminum sliding door
METALLIKA KIOTO Tuttovetro di Gobbi Eugenio

Metallika with Kioto velvet effect glass. Vela sliding system.

Favorites

Other Tuttovetro di Gobbi Eugenio products

Eugenio Gobbi Collection

Eugenio Gobbi & MWE Collection

Smart Collection